Kontakt

Rådet för finansiell rapportering

Väpnargatan 8, 6 tr. SE-114 51 Stockholm
Telefon: 08-50 88 22 79
Fax: 08-32 12 50

Mikael Scheja, verkställande ledamot                                     kontaktperson - Rådet för finansiell rapportering
Telefon: 08 50 88 22 79
E-mail: mikael.scheja@radetforfinansiellrapportering.se

Cecilia Nordenadler, teknisk sekreterare                                    kontaktperson- Expertpanelen
Telefon: 08 50 88 22 76
redovisningsspecialist PricewaterhouseCoopers
E-mail: cecilia.nordenadler@radetforfinansiellrapportering.se