Räkenskapsår 170831


Räkenskapsår 1 sept 2016 - 31 aug 2017

Årsredovisning

  • Samtliga punkter i RFR 1 januari 2016 ska tillämpas.

  • Alternativt får RFR 1 januari 2017 tillämpas i sin helhet eftersom denna inte innehåller några ändringar som påverkar redovisningen.

Delårsrapporter

  • Samma som årsbokslut ovan.

Ändringar jämfört med räkenskapsår 1 sept 2015 – 31 aug 2016

  • Ett antal ändringar har gjorts i RFR 1 till följd av ändringar i ÅRL. Dessa påverkar dock inte redovisningen.