Räkenskapsår 171130

 

Räkenskapsår 1 dec 2016 – 30 nov 2017

 

Årsredovisning

  • Samtliga punkter i RFR 1 januari 2016 ska tillämpas.

  • Alternativt får RFR 1 januari 2017 tillämpas i sin helhet eftersom denna inte innehåller några ändringar som påverkar redovisningen.

Delårsrapporter

  • Samma som årsbokslut ovan.

Ändringar jämfört med räkenskapsår 1 dec 2015 – 30 nov 2016

  • Ett antal ändringar har gjorts i RFR 1 till följd av ändringar i ÅRL. Dessa påverkar dock inte redovisningen.