Räkenskapsår 161130

Räkenskapsår 1 dec 2015 – 30 nov 2016

 

Årsredovisning

  • Samtliga punkter i RFR 2 januari 2015 ska tillämpas.

  • RFR 2 januari 2016 får tillämpas med undantag för p 7 i avsnittet angående IAS 38 Immateriella tillgångar som avser kravet på avsättning till bunden fond vid aktivering av utvecklingsutgifter.

Delårsrapporter

  • Samma som årsbokslut ovan.

Ändringar jämfört med räkenskapsår 1 dec 2014 – 30 nov 2015

  • Paragrafuppdatering har skett i p 1 och 4 i avsnittet angående IAS 19 Ersättningar till anställda.

  • Nya paragrafer, p 2 och 3, har införts i avsnittet angående IAS 19 Ersättningar till Anställda.

  • Nytt avsnitt angående IFRIC 21 Avgifter har införts.