Räkenskapsår 180331

 

Räkenskapsår 1 april 2017 – 31 mars 2018

 

Årsredovisning

  • Samtliga punkter i RFR 2 januari 2017 ska tillämpas.

Delårsrapporter

  • Samma som årsbokslut ovan.

Ändringar jämfört med räkenskapsår 1 april 2016 – 31 mars 2017

  • Nya punkter avseende IFRS 9 har lagts till. Dessa ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 jan 2018 eller senare. Om IFRS 9 förtidstillämpas i koncernredovisningen ska den också tillämpas i moderbolaget.

  • Nya punkter avseende IFRS 15 har lagts till. Dessa ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 jan 2018 eller senare. Om IFRS 15 förtidstillämpas i koncernredovisningen ska den också tillämpas i moderbolaget.