Förslag till ändringsmeddelanden

Här finner du förslag till ändringsmeddelanden som ligger ute för remiss. När Rådet behandlat inkomna synpunkter på förslaget resulterar detta i ett ändringsmeddelande och en uppdaterad version av berörda rekommendationer och uttalanden.

© Copyright Rådet för finansiell rapportering

Innehållet i dessa publikationer är skyddat enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Mångfaldigande, helt eller delvis, utan Rådet för finansiell rapporterings medgivande är förbjudet.

 RFR-ri 2018:1 Inbjudan till kommentarer: Förslag till ändringsmeddelande avsennde RFR 2