RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

 

Rådets roll i normgivningsprocessen

En översättning till svenska av IFRS/IAS har gjorts av EU.  Översättningen finns bl.a. i boken Internationell redovisningsstandard utgiven av
FAR SRS Förlag.


ORGANISATION

Verksamma ledamöter

Ordförande:
Anders Ullberg
ordförande i Boliden

Ledamöter:

Jan Berntsson
aukt. revisor Deloitte

Tomas Eliasson
CFO Sandvik

Karin Hygrell Jonsson
CFO Axfood

Nina Korfu-Pedersen
CFO SEB

Peter Malmqvist
Finansanalytiker, ordförande i Finansanalytikers Förening

Peter Nyllinge
aukt. revisor PwC

Joakim Thilstedt
aukt. revisor KPMG

Verkställande ledamot:
Mikael Scheja
aukt. revisor PwC

EXPERTPANELEN FÖR FINANSIELL RAPPORTERING
Verksamma ledamöter

Ordförande:
Mikael Scheja  
aukt. revisor PwC
mikael.scheja@radetforfinansiellrapportering.se

Ledamöter:
Sofia Bildstein-Hagberg
Senior Advisor Financial Reporting Svenskt Näringsliv
sofia.bildstein-hagberg@radetforfinansiellrapportering.se

Carina Edlund
redovisningsspecialist KPMG
carina.edlund@radetforfinansiellrapportering.se

Nicklas Grip
bankdirektör SHB
nicklas.grip@radetforfinansiellrapportering.se

Carl-Henrik Lindgren
redovisningsspecialist EY
carl-henrik.lindgren@radetforfinansiellrapportering.se

Gustav Nygren
IFRS-ansvarig ICA Gruppen
gustav.nygren@radetforfinansiellrapportering.se  

Walter Schuster
professor Handelshögskolan i Stockholm
walter.schuster@radetforfinansiellrapportering.se

Fredrik Walméus
partner Deloitte
fredrik.walmeus@radetforfinasiellrapportering.se 

Teknisk sekreterare:
Cecilia Nordenadler
Redovisningsspecialist PwC
cecilia.nordenadler@radetforfinansiellrapportering.se