Räkenskapsår 161130

 

Räkenskapsår 1 dec 2015 – 30 nov 2016

 

Årsredovisning

  • UFR 7, 9 och 10 ska tillämpas i sin helhet.

Delårsrapporter

  • Samma som årsbokslut ovan.

 

Ändringar jämfört med räkenskapsår 1 dec 2014 – 30 nov 2015

  • UFR 3, 5 och 6 har upphävts och ersatts med UFR 10. Ingen ändring i sak.

  • UFR 8 har upphävts.